oświetlenie

Zwykle mówiąc o oświetleniu mamy na myśli oprawy oświetleniowe lub po prostu źródła światła, które realizują założone zadanie emitując światło z odpowiednim natężeniem i w zadanym kierunku.
Oświetlenie – to pojęcie niezwykle szerokie, podlegające wielu podziałom na różne kategorie. Na potrzeby naszych klientów i współpracujących z nami architektów upraszczamy ten podział prezentując tylko wybrane, powszechnie używane kategorie.
oświetlenie architektoniczne
oświetlenie dekoracyjne
oświetlenie zewnętrzne
oświetlenie LED